E-lyfrau clywedol

 

Gall aelodau Llyfrgelloedd Powys fenthyca e-lyfrau clywedol am ddim, oddi ar Borrowbox. Bydd angen i chi fod yn aelod o Lyfrgelloedd Powys a byddwch angen eich PIN llyfrgell er mwyn logio i mewn.

 

Rhagor o wybodaeth am ymuno â'r llyfrgell a chael eich PINGo to the Borrowbox website

 DrosDr Dros 3,000 o lyfrau clywedol, ynghyd â bron 2,000 o e-lyfrau, i oedolion, oedolion ifanc ac oedolion

Benthycwch hyd at 4 e-lyfr a 4 e-lyfr clywedol ar yr un tro.

Ar ffôn clyfar neu dabled, gallwch lawr lwytho e-lyfrau clywedol yn uniongyrchol ar y ddyfais trwy'r app Borrowbox, sy'n caniatau i chi chwilio am lyfrau clywedol ac e-lyfrau a'u lawr lwytho ar yr un pryd trwy'r un app.

Neu gallwch lawr lwytho Llyfrau Clywedol ar gyfrifiadur a'u trosglwyddo wedi hynny ar chwaraewr MP3.

Mynd ati

Gallwch lawr lwytho llyfrau clywedol oddi ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur, ac yna eu trosglwyddo ar chwaraewyr mp3. 

Mynd yn uniongyrchol at wefan BorrowBox

Heb ddefnyddio'r gwasanaeth o'r blaen?

Dewiswch o un o'r canllawiau sefydlu isod:

Os ydych angen unrhyw gymorth pellach, anfonwch e-bost atom gan ddefnyddio'r cyfeiriad ar y dudalen hon.