Llyfrgell Ystradgynlais

Oriau Agor

Dyddiau Oriau
Dydd Llun 10am - 6pm
Dydd Mawrth, Dydd Iau 10am -5pm
Dydd Mercher 10am - 1pm
Dydd Gwener 10am - 4pm
Dydd Sadwrn 10am - 12.30pm

  

 

 

Beth sy'n digwydd?

Click to view poster
Click to view poster
Click to view poster

Cyfleusterau'r Llyfrgell

  • Wifi am ddim
  • Mynediad am ddim at Gyfrifiadur a'r Rhyngrwyd*
  • Argraffydd, Sganiwr, Llungopiwr, Ffacs
  • Llyfrau Print mawr
  • Llyfrau clywedol
  • DVDs
  • Papurau Newydd a Chylchgronau
  • Astudiaethau Lleol
  • Casgliadau cyfeirio
  • Ardal i Blant gyda chyfrifiaduron

Mae gennym Ystafell Gyfarfod a Man Arddangos sydd ar gael i'w llogi hefyd – cysylltwch â'r llyfrgell am fanylion.

*Bydd sesiynau ar y cyfrifiadur yn dod i ben 15 munud cyn amser cau'r llyfrgell.

Cyswllt

Ystradgynlais

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol