Hanes lleol yn llyfrgell Y Drenewydd

Deunydd astudiaethau Hanes Lleol a Theulu sydd ar gael:

 • Yn Llyfrgell Ardal Y Drenewydd mae Casgliad Astudiaethau Lleol Sir Drefaldwyn, sydd yn cynnwys cyfeirlyfrau a llyfrau benthyg. 
 • Mae'r Montgomeryshire Collections (Trafodion Clwb Powysland) yn fan cychwyn cynhwysfawr, gyda mynegai da, ar gyfer ymchwilio i’r ardal.
 • Mae gennym ganlyniadau Cyfrifiad Sir Drefaldwyn 1841-1901 ar feicroffilm.  Mae gennym 2 ddarllennydd meicroffilm, a gellir defnyddio un i argraffu. 
 • Mae amrywiaeth o Gyfeirlyfrau Masnach y sir, 1822-1936, hefyd ar fiche.
 • Gallwch weld cofnodion ar ANCESTRY a FINDMYPAST sef gwefannau hanes teulu am ddim o unrhyw gyfrifiadur cyhoedus yn y llyfrgell.  Yn ogystal, mae gan y cyfrifiadur Astudiaethau Lleol cyhoeddus raglenni a CD Roms defnyddiol. 
 • Casgliad o Fapiau Sir Drefaldwyn: Mapiau OS 6” i'r filltir, 25” i'r filltir.
 • Mae papurau newydd lleol ar gael - cyfuniad o gyfrolau rhwymedig  a meicroffilm yn dyddio o 1869.
 • Mae yna hefyd gasgliad o effemera hanes lleol (taflenni, cylchlythyrau, posteri, printiau ac yn y blaen) 

G allwch ymweld â'n hystafell Astudiaethau Lleol pryd y mynnwch pan fydd y llyfrgell ar agor, a gallwn eich cynorthwyo os oes angen. Ond na allwch ddod i mewn atom, gallwn wneud yr ymchwil drosoch.

Sut i ofyn am waith ymchwil

 1. Llenwch y ffurflen isod i roi manylion clir am eich gofynion ymchwil - gweld y math o ymchwil y gallwn ni ei wneud yma
 2. NEU argraffwch y ffurflen a'i hanfon trwy'r post
 3. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i drafod y gwaith ymchwil
 4. Byddwn yn anfon y canlyniadau ymchwil a'r bil atoch drwy e-bost neu drwy'r post - fel arfer o fewn 4 wythnos
 5. Mae'r ffi ymchwil yn daladwy ar ol i ni wneud y gwaith ymchwil - cost y gwaith ymchwil yw £15.00 am hanner awr (am hyd at ddwy awr). Mae'r ffi yn daladwy hyd yn oed os nad oes unrhyw ganlyniadau'n deillio o'r gwaith ymchwil.

Ry 'n ni'n derbyn sieciau'n daladwy i "Cyngor Sir Powys" o fanc gyda changen yn y DU. Neu gallwch dalu ar-lein, trwy ddefnyddio cerdyn debyd neu visa, gan ddefnyddio ein cyfleuster talu ar-lein.

Gofynnwch i ni wneud gwaith ymchwil drosoch chi

 1. Dywedwch wrthym faint o amser ymchwil fydd ei angen arnoch Peidiwch ag anfon unrhyw arian ar hyn o bryd

 2. Datganiad hawlfraint pan fydd deunyddiau cyhoeddedig neu heb eu cyhoeddi wedi'u llungopïo a'u cyflenwi.

  Rwy'n datgan:
  - Na chyflenwyd copi o'r un deunydd i mi gennych chi nac unrhyw lyfrgellydd arall;
  - Na fyddaf yn defnyddio'r copi ond at ddibenion ymchwil anfasnachol neu astudiaeth breifat ac ni fyddaf yn rhoi copi ohono i unrhyw unigolyn arall;
  - Hyd eithaf fy ngwybodaeth, nad yw unrhyw unigolyn arall rwy'n gweithio neu'n astudio gydag ef/gyda hi wedi gwneud, ac nid yw'n bwriadu gwneud, cais am fwy neu lai yr un deunydd at fwy neu lai yr un diben, ar yr un adeg, neu oddeutu'r un adeg â'r cais hwn.
  - Fy mod yn deall, os yw'r datganiad yn ffug o ran unrhyw fanylion o bwys, y bydd y copi a gafodd ei gyflenwi i mi yn gopi sy'n torri hawlfraint, ac y byddaf yn agored i gyhuddiad o dor-hawlfraint yn yr un modd yn union â phe byddwn i fy hun wedi gwneud y copi.