Llyfrgell Tref-y-Clawdd

Mae Llyfrgell Tref-y-Clawdd wedi symud! Ry’n ni bellach yn y Llyfrgell a’r Ganolfan Gymuned ar y cyd, yn Bowling Green Lane, Tref-y-Clawdd, LD7 1DR. Dewch draw i’n gweld ni yn ein lleoliad newydd hyfryd!

Hoffech chi wirfoddoli yn Llyfrgell Tref-y-clawdd? Mae eich llyfrgell leol yn gwneud llawer o bethau, ac rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i'n helpu yn y llyfrgell a'r ganolfan gymunedol.  P'un a ydych am gwrdd â phobl newydd, datblygu sgiliau newydd neu gyfrannu at eich cymuned leol, mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi helpu a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, ffoniwch y llyfrgell neu anfonwch e-bost atom library@powys.gov.uk

Oriau Agor

Dyddiau Orirau
Dydd Llun Ar Gau
Dydd Mawrth 10am - 12.30pm, 3pm - 6pm
Dydd Mercher 10am - 12.30pm
Dydd Iau 10am - 12.30pm, 2pm - 5pm
Dydd Gwener 2pm - 5pm
Dydd Sadwrn 10am - 12.30pm

 

 

 

Beth sy'n digwydd?

Cyfleusterau'r Llyfrgell

 • WiFi
 • Llyfrau print mawr
 • Llyfrau llafar
 • DVD
 • Astudiaethau Lleol
 • Casgliadau o gyfeirlyfrau
 • Papurau newydd
 • Ystafell gyfarfod
 • Argraffwr/Sganiwr
 • 9 Cyfrifiadur
 • Cyfrifiadur i blant
 • Peiriant Ffacs
 • Llungopïwr
 • Fideogynadledda

Daw'r sesiynau gyda'r cyfrifiaduron i ben 15 munud cyn amser cau'r llyfrgell.

Cyswllt

Tref-y-clawdd

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol