Llyfrgell Talgarth

Mae Llyfrgell Talgarth yn symud. Byddwn ar gau o 22 hyd 26 Chwefror, ac yn ailagor yn Ysgol y Mynydd Du ddydd Mawrth 27 Chwefror am 3.30pm. Dewch draw i’n gweld ni yn ein cartref newydd!

Oriau Agor

Dyddiau Oriau
Dydd Llun, Dydd Iau Ar Gau
Dydd Mawrth 3.30pm - 6pm
Dydd Mercher 9am - 11am
Dydd Gwener 2pm - 5pm
Dydd Sadwrn 11am - 1pm

  Cyswllt

Talgarth

Prisiau galw

 

 

Beth sy'n digwydd?

Mae Undeb Credyd Aberhonddu a'r Cylch yn Llyfrgell Talgarth pob dydd Gwener 3 p.m. – 5 p.m.

Click to enlarge poster

Cyfleusterau'r Llyfrgell

  • Wifi am ddim
  • Mynediad am ddim at Gyfrifiadur a'r Rhyngrwyd*
  • Argraffydd, Sganiwr, Llungopiwr
  • Llyfrau Print mawr
  • Llyfrau clywedol
  • DVDs
  • Casgliad Astudiaethau Lleol bach
  • Papurau Newydd – Brecon & Radnor yn unig
  • Ardal i Blant gyda chyfrifiadur

*Bydd sesiynau ar y cyfrifiadur yn dod i ben 15 munud cyn amser cau'r llyfrgell.