Llyfrgell Machynlleth

Oriau Agor

Dyddiau Oriau
Dydd Llun 9.30am - 1pm
Dydd Mawrth, Dydd Mercher 9.30am - 1pm, 2pm - 5pm
Dydd Iau Ar Gau
Dydd Gwener 9.30am - 1pm, 2pm - 6pm
Dydd Sadwrn 10am - 1pm

  

 

 

Beth sy'n digwydd?

Click on poster to enlarge

Cyfleusterau'r Llyfrgell

  • Wifi am ddim
  • Mynediad am ddim at Gyfrifiadur a'r Rhyngrwyd*
  • Argraffydd, Sganiwr, Llungopiwr, Ffacs
  • Llyfrau Print bras
  • Llyfrau clywedol
  • DVDs
  • Astudiaethau Lleol
  • Papurau Newydd a Chylchgronau
  • Ardal i Blant gyda chyfrifiadur

* Bydd sesiynau ar y cyfrifiadur yn dod i ben 15 munud cyn amser cau'r llyfrgell.

 

Cyswllt

Machynlleth

Prisiau galw