Llyfrgell Llanwrtyd

O ddydd Mawrth 4 Gorffennaf 2017, bydd Llyfrgell Llanwrtyd yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr trwy'r dydd ar ddydd Mawrth, ac ar brynhawniau dydd Iau. Edrychwch isod am ragor o wybodaeth ar ba wasanaethau fydd ar gael ar y dyddiau hynny.

 

  

Yn  ystod oriau a gynhelir gan wirfoddolwyr:

Fe fyddwch yn gallu dychwelyd a benthyca llyfrau, a defnyddio'r cyfrifiaduron, argraffydd a wi-fi fel arfer - cofiwch ddod â'ch cerdyn llyfrgell gyda chi!

Os hoffech adnewyddu llyfrau sydd wedi'u benthyca yn ystod oriau y gwirfoddolwyr, dewch â'ch llyfrau gyda chi. Neu edrychwch isod am wybodaeth ar adnewyddu llyfrau ar-lein, neu trwy gysylltu â ni dros y ffôn neu e-bost.

Yn ystod oriau'r staff:

Yn ystod oriau'r staff ar foreau dydd Iau a boreau dydd Sadwrn, fe fyddwch yn gallu cael mynediad at ein hystod lawn o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau cyngor a thaliadau trwy lyfrgell +, ac ymholiadau llyfrgell fwy cymhleth.

Ar-lein neu dros y ffôn - ar unrhyw adeg

Gallwch adnewyddu a gofyn am eitem ar y catalog ar-lein ar unrhyw amser. Os byddai'n well gennych adnewyddu llyfrau neu ofyn am eitemau dros y ffôn, gallwch ffonio Llyfrgell Llanwrtyd yn ystod oriau craidd y staff, neu ffonio Llyfrgell Y Drenewydd ar 01686 626934 ac fe fyddwn yn falch o'ch helpu.

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl wirfoddolwyr am roi eu hamser i gefnogi Llyfrgell Llanwrtyd!

Oriau Agor

Dyddiau Oriau Staff
Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Gwener Ar Gau  
Dydd Mawrth 10am - 1pm
3pm - 6pm
Oriau gwirfoddolwyr
Dydd Iau 10am - 1pm Oriau staff
Dydd Iau 2pm- 4.15pm Oriau gwirfoddolwyr
Dydd Sadwrn 10am - 12 canol dydd Oriau staff

 

 

Cyfleusterau'r Llyfrgell

  • Wifi am ddim
  • Mynediad am ddim at Gyfrifiadur a'r Rhyngrwyd*
  • Argraffydd, Sganiwr, Llungopiwr
  • Llyfrau Print mawr
  • Llyfrau Clywedol
  • DVDs

*Bydd sesiynau ar y cyfrifiadur yn dod i ben 15 munud cyn amser cau'r llyfrgell.

Cyswllt

Llanwrtyd

Prisiau galw