Llyfrgell Llanidloes

Oriau Agor

Dyddiau Oriau
Dydd Llun, Dydd Mercher 10am - 5pm
Dydd Mawrth 3.30pm - 6pm
Dydd Iau Ar Gau
Dydd Gwener 10am -1pm
Dydd Sadwrn 10am - 12pm

  Cyfleusterau'r Llyfrgell

  • Wifi am ddim
  • Mynediad am ddim at Gyfrifiaduron a'r Rhyngrwyd*
  • Argraffydd, Sganiwr, Llungopiwr, Ffacs
  • Llyfrau Print mawr
  • Llyfrau clywedol
  • DVDs
  • Astudiaethau Lleol
  • Papurau Newydd a Chylchgronau
  • Ardal i Blant gyda chyfrifiadur

*Bydd sesiynau ar y cyfrifiadur yn dod i ben 15 munud cyn amser cau'r llyfrgell.

Cyswllt

Llanidloes

Prisiau galw