Llyfrgell Llanfyllin

Oriau Agor

Dyddiau Oriau
Dydd Llun, Dydd Mercher Ar Gau
Dydd Mawrth, Dydd Iau 9.30am - 12.30pm, 1.30pm - 5.30pm
Dydd Gwener 1.30pm - 7pm
Dydd Sadwrn 9.30am - 12pm

 

 

 

Beth sy'n digwydd?

Cliciwch i wneud y poster yn fwy

Cyfleusterau'r Llyfrgell

  • WiFi am ddim
  • Defnyddio'r Cyfrifiaduron a'r Rhyngrwyd am ddim
  • *Argraffydd, Sganer, Llungopïwr, Peiriant Ffacs
  • Llyfrau Print mawr
  • Llyfrau Llafar
  • DVD
  • Astudiaethau Lleol
  • Papurau newydd a Chylchgronau
  • Ardal i Blant, gyda chyfrifiadur

*Bydd y sesiynau cyfrifiadur yn gorffen 15 munud cyn amser cau'r llyfrgell

Cyswllt

Llanfyllin

Prisiau galw