Llyfrgell Llanfair Caereinion

Oriau Agor

Dyddiau Oriau
Dydd Llun, Dydd Mercher Ar Gau
Dydd Mawrth, Dydd Sadwrn 10am - 1pm
Dydd Iau 4pm - 7pm
Dydd Gwener 2pm - 5pm

 

 

 

Cyfleusterau'r Llyfrgell

  • Wifi am ddim
  • Mynediad am ddim at Gyfrifiaduron a'r Rhyngrwyd*
  • Argraffydd, Sganiwr
  • Llyfrau Print bras
  • Llyfrau clywedol
  • DVDs
  • Papurau Newydd - Y County Times ar ddydd Sadwrn yn unig
  • Ardal i Blant gyda chyfrifiadur

* Bydd sesiynau ar y cyfrifiadur yn dod i ben 15 munud cyn amser cau'r llyfrgell.

 

Cyswllt

Llanfair Caereinion

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol