Llyfrgell Crughywel

Mae Ysgol Uwchradd Crughywel yn rheoli Llyfrgell Crughywel mewn partneriaeth â  Gwasanaethau Llyfrgell Powys.

Mae modd llogi’r llyfrgell ar gyfer cyfarfodydd ac ati y tu allan i oriau agor arferol.  Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01873 810997.

Oriau Agor

Dyddiau Oriau
Dydd Llun, Dydd Mercher Ar Gau
Dydd Mawrth 10am - 1pm, 3.30pm - 6pm
Dydd Iau 10am - 1pm, 2pm - 5pm
Dydd Gwener, Dydd Sadwrn 10am - 1pm

 

 

 

Beth sy'n digwydd?

Click to enlarge poster

Cyfleusterau'r Llyfrgell

  • Wifi am ddim
  • Mynediad am ddim at Gyfrifiaduron a'r Rhyngrwyd*
  • Argraffydd, Sganiwr, Llungopiwr, Ffacs
  • Llyfrau Print mawr
  • Llyfrau clywedol
  • DVDs
  • Papurau Newydd a Chylchgronau
  • Ardal i Blant gyda chyfrifiadur

*Bydd sesiynau ar y cyfrifiadur yn dod i ben 15 munud cyn amser cau'r llyfrgell.

Cyswllt

Crughywel

Prisiau galw