Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru'n cynig amrywiaeth eang o adnoddau digidol y gallwch chi eu cyrraedd o'ch cartref neu o gyfrifiaduron Llyfrgelloedd Powys.


Mae tudalen Adnoddau LlGC yn rhestru adnoddau digidol LlGC ei hun, gan gynnwys y Bywgraffiadur Cymreig, Papurau Newydd Cymraeg (gallwch chwilio drwy 15 miliwn o erthyglau o 1804 i 1919), Gwefan Baledi Cymru, a llawer mwy.

Mae tudalen Tanysgrifiadau ac Adnoddau Eraill yn rhestru gwefannau, gan gynnwys geiriaduron, cyfeiriaduron, papurau newydd hanesyddol, bywgraffiadau a gwefannau cyfeirio y mae angen tanysgrifio iddynt.

Gallwch gofrestru ar-lein i gyrraedd yr adnoddau hyn am ddim, cyn belled â'ch bod chi'n byw yng Nghymru a bod eich cod post yng Nghymru.