Chwilio'r llyfrgell gyfeirio ar-lein

Os rydych yn chwilio am wybodaeth, gallwch ddefnyddio'r geiriaduron, gwyddoniaduron ac erthyglau papur newydd yn llawn, ar-lein ac am ddim - 24 awr y dydd.  Mae'r gwefannau tanysgrifio hyn am ddim i ddefnyddwyr mewn llyfrgelloedd, ac am ddim i aelodau'r llyfrgell yn eu cartrefi eu hunain - os rydych yn defnyddio'r gwefannau hyn yn eich cartref, bydd angen y rhif ar gefn eich cerdyn llyfrgell.

 

Mynediad at Waith Ymchwil

Access to Research

Mynediad am ddim i rai o erthyglau a gwaith ymchwil academaidd gorau'r byd.

Pwy sy'n ysgrifennu fel.....? / Pwy Nesaf...?

Who Else Writes Like.....?

Pwy arall sy'n ysgrifennu fel eich hoff awdur

Mynedia at Waith Ymchwil

Family History

Chwiliwch biliynau o gofnodion a darganfod eich hanes teulu.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

National Library of Wales

Mynediad rhwydd at amrywiaeth eang o adnoddau, gan gynnwys cyfeiriaduron, papurau newydd, deunydd cyfeirio cyflym ac erthyglau ymchwil.

Prawf Gyrru Theori - Driving Theory Test Pro

Driving Theory Test

Dyma gyfle i gael help gyda'ch prawf gyrru theori ar-lein lle bynnag ry'ch chi 24 awr y dydd.

Open Learn

Open Learn

Ar gael yn rhwydd i bawb. Mae OpenLearn y Brifysgol Agored yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar-lein am ddim.