Chwilio catalog y llyfrgell

Catalog Ar-lein

Image of library catalogue logo

Mae gan lyfrgelloedd Powys dros 270,000 o lyfrau, llyfrau llafar a DVD y gallwch eu benthyca.

I weld rhai o'r llyfrau newydd sydd gennym mewn stoc, cliciwch ar 'Llyfrau newydd' ar hafandudalen y catalog

Llyfrau ar gyfer Darllenwyr Dyslecsig neu Gyndyn

Methu dod o hyd i hwn yn y catalog?

Image of glasses resting on a book

Mae gennym wasanaeth gwneud cais  am lyfrau, erthyglau mewn cylchgronau, sgoriau cerdd a setiau o ddramâu. Os na allwch chi ddod o hyd i'r eitem rydych yn chwilio amdani, gallwn geisio cael gafael arni ar eich rhan naill ai trwy brynu copi i ychwanegu at ein casgliadau, neu trwy fenthyg yr eitem o lyfrgell arall yn y DU.


Logio i Gatalog y Llyfrgell

 

Gallwch bori catalog y llyfrgell heb fewngofnodi i'ch cyfrif. Os ydych am i ni gadw llyfr i chi, adnewyddu llyfr, neu newid gosodiad eich cyfrif, byddwn yn gofyn i chi fewngofnodi. I wneud hyn, bydd angen rhif eich cerdyn llyfrgell (cod bar), a'ch PIN arnoch.

Beth yw eich PIN?

Os ymunoch chi â’r llyfrgell cyn Gorffennaf 2014, eich rhif PIN fydd 4 rhif olaf y rhif ffôn a roesoch i ni.

Os ydych newydd ymuno (neu os nad ydych wedi rhoi eich rhif ffôn i ni) eich rhif PIN fydd ‘changeme’ .

Defnyddio'ch PIN

  1. Bydd gofyn i chi fewngofnodi os oes angen. Bydd sgrîn gyda 2 flwch, sef 'Eich Cod Bar' a 'PIN' arnynt yn ymddangos
  2. Teipiwch y rhif dan y cdo bar ar gefn eich cerdyn llyfrgell - peidiwch â chynnwys y gofod (mannau gwag) rhyngddynt
  3. Teipiwch eich PIN (Os na wyddoch beth yw eich PIN, rhowch gyhnig ar 4 digid olaf eich rhif ffôn, neu'r gair : 'changeme')
  4. Ar ôl mewngofnodi'n llwyddiannus, byddwch yn gallu parhau