Cael help gyda'ch prawf theori gyrru

Image of logo

Gallwch gael mynediad at y prawf Theory test Pro yn eich llyfrgell leol, AC os ydych yn aelod o'r llyfrgell, gallwch gael mynediad ato adref bob dydd a thrwy'r dydd.

Efelychiad realistig ar-lein o brawf theori gyrru’r DU yw Theory Test Pro ac mae’n cynnwys y cwestiynau ymarfer swyddogol ar gyfer y prawf, clipiau fideo canfyddiad peryglon, a fersiwn ar-lein o Reolau’r Ffordd Fawr. 

Mae'n ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n dechrau ar eu taith i ddysgu gyrru a gellir cael mynediad ato ar gyfrifiaduron llyfrgelloedd cyhoeddus neu o adref. Dyma gyfle i ymarfer ar gyfer profion gyrru ceir, beiciau modur, Hyfforddwyr Gyrru Cymeradwy, cerbydau nwyddau ysgafn a cherbydau cludo teithwyr. 

Gall aelodau llyfrgell ei ddefnyddio adref trwy gofrestru gyda'u cod bar llyfrgell - os nad ydych eisoes yn aelod o'r llyfrgell, gallwch ymuno â'r llyfrgell ar-lein.