Adnewyddu llyfr Llyfrgell

Image of an ink stamp

Gallwch osgoi talu dirwyon trwy adnewyddu eich llyfrau llyfrgell cyn y dyddiad dychwelyd - gallwch wneud hyn trwy fynd â nhw yn ôl i'r llyfrgell, drwy ffonio, neu ar-lein. Os yw’n angenrheidiol, gallwch wneud hyn hyd at 6 o weithiau cyn dychwelyd eich llyfrau, cyn belled â bod neb arall wedi gofyn amdanynt.

 

Adnewyddu ar-lein

I adnewyddu eich benthyciadau ar-lein, cliciwch yma i fynd i dudalen gartref catalog y llyfrgell, er mwyn i chi allu mewngofnodi i’ch cyfrif ac adnewyddu eich benthyciadau

I adnewyddu llyfr, bydd angen i chi fewngofnodi. Er mwyn mewngofnodi, bydd gofyn i chi fod â rhif eich cerdyn llyfrgell (cod bar), a'ch PIN ar gael.

Beth yw eich PIN?

Os ymunoch chi â’r llyfrgell cyn Gorffennaf 2014, eich rhif PIN fydd 4 rhif olaf y rhif ffôn a roesoch i ni.

Os ydych newydd ymuno (neu os nad ydych wedi rhoi eich rhif ffôn i ni) eich rhif PIN fydd ‘changeme’ .

Defnyddio'ch PIN

          1.    Bydd gofyn i chi fewngofnodi os oes angen. Bydd sgrîn gyda 2 flwch, sef 'Eich Cod Bar' a 'PIN' arnynt yn ymddangos
          2.    Teipiwch y rhif dan y cod bar ar gefn eich cerdyn llyfrgell - peidiwch â chynnwys y gofod (mannau gwag) rhyngddynt
          3.    Teipiwch eich PIN (Os na wyddoch beth yw eich PIN, rhowch gyhnig ar 4 digid olaf eich rhif ffôn, neu'r gair : 'changeme')
          4.    Ar ôl mewngofnodi'n llwyddiannus, byddwch yn gallu parhau