Y Cynllun Hawl i Brynu

Gwybodaeth i denantiaid Cyngor Sir Powys am ddiwedd yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael yng Nghymru

Mae Gweinidog Cymru wedi atal yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael ym Mhowys, a hynny o 17 Tachwedd 2017.

 

Yn ychwanegol at hyn, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi penderfynu diweddu’r Hawl i Brynu, Hawl i Gaffael a hawliau cysylltiedig yn llwyr ar gyfer Cymru gyfan. Mae’r hawliau yn dod i ben ar gyfer tenantiaid cartrefi newydd ar 24 Mawrth 2018 ac ar gyfer pob tenant ar 26 Ionawr 2019. 

Mae gwybodaeth am ddiddymu’r Hawl i Brynu ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys ffurfiau hawdd i’w darllen, print mawr a gwahanol ieithoedd.

Efallai y bydd ffurfiau eraill o gymorth ar gael i’ch helpu chi i brynu cartref. Edrychwch ar wefan Llywodraeth Cymru – “Eich cartref yng Nghymru”.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Terry Flynn, Arweinydd Tîm y Strategaeth Dai, trwy'r Un rhif Tai sef 01597 827464 neu anfonwch e-bost at housing@powys.gov.uk.

Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu yn Saesneg 

 

 

 

 

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Brycheiniog
  Ffordd Cambrian
  Aberhonddu
  Powys
  LD3 7HR
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Hen Goleg
  Off Station Road
  Y Drenewydd
  Powys
  SY16 1BE
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Maldwyn
  Ffordd Hafren
  Y Trallwng
  Powys
  SY21 7AS
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Swyddfa Ranbarthol Ystradgynlais
  Hendre Ladus
  Ystradgynlais
  Powys
  SA9 1SE
Prisiau galw