Gwybodaeth am wresogi i denantiaid cyngor

 

Bwriadwyd y fideos at ddibenion cynnig gwybodaeth. Nid yw Cyngor Sir Powys yn cymeradwyo nac yn argymell unrhyw gynhyrchion, prosesau na gwasanaeth masnachol.

 

 

Mae Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Powys yn parhau i wella effeithlonrwydd ynni mewn eiddo penodol trwy osod pympiau gwres ffynhonnell aer fel rhan o welliannau Safon Ansawdd Tai Cymru. Ein prif nod yw gosod y math yma o wresogi lle nad yw nwy ar gael. Mae Pympiau gwres ffynhonnell aer yn ddewis amgen da i ddisodli gwresogyddion stôr, boeleri olew a systemau tanwydd solet.

Mae'r fideos canlynol yn rhoi gwybodaeth i chi ynglyn â sut i reoli eich pwmp gwres ffynhonnell aer.

 

 

 

 

 

 

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Brycheiniog
  Ffordd Cambrian
  Aberhonddu
  Powys
  LD3 7HR
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Hen Goleg
  Off Station Road
  Y Drenewydd
  Powys
  SY16 1BE
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Maldwyn
  Ffordd Hafren
  Y Trallwng
  Powys
  SY21 7AS
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Swyddfa Ranbarthol Ystradgynlais
  Hendre Ladus
  Ystradgynlais
  Powys
  SA9 1SE
Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol