Tenantiaid

Ry'n ni'n credu ein bod yn gallu darparu gwell gwasanaethau trwy wrando arnoch chi fel tenantiaid Cyngor Sir Powys.  Ry'n ni wedi ymrwymo i roi cyfle i chi ddweud eich dweud o ran sut y bydd eich cartref yn cael ei reoli.

Yswiriant Cynnwys y Cartref

Gall tenantiaid y Cyngor ymgeisio am Yswiriant Cynnwys y Cartref trwy'r gwasanaeth tai. Am ffurflen gais neu am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein taflen gyfarwyddyd, neu gysylltu â'r Gwasanaeth Tai ar 01597 827464 neu anfon e-bost at housing@powys.gov.uk

Os oes angen i chi wneud hawliad ar eich Yswiriant Cynnwys y Cartref, cysylltwch â'r Gwasanaeth Tai ar 01597 827464.