Strategaeth Tai Lleol

Mae’r Strategaeth Tai Lleol yn nodi sut y mae Cyngor Sir Powys a’i bartneriaid strategol yn bwriadu mynd i’r afael â’r prif broblemau tai sy’n effeithio ar bobl Powys.