Polisïau Tai

Mae Polisïau Tai Cyngor yn manylu ar yr hawliau a'r ymrwymiadau sydd gan denantiaid a chan y Cyngor fel landlord. Os ydych chi'n denant Cyngor neu'n lesddaliwr, ac yn awyddus i ddweud eich dweud am y polisïau, beth am ddod yn aelod o'r Grwp Gwasanaethau Tai 100


 

 

Polisi Annog Defnyddio Coed Powys

Fel rhan o Bartneriaeth Cartrefi Cartref ym Mhowys, datblygwyd y Polisi Annog Pren i adeiladu gwell cartrefi a rhai mwy effeithlon o ran ynni, cefnogi’r diwydiant coedwigaeth lleol a chreu swyddi.

Yn ôl Polisi Annog Pren Powys  bydd prosiectau tai cyngor newydd yn ceisio defnyddio pren fel y dewis cyntaf ar gyfer y gwaith adeiladu a’r dodrefnu.  Mae hwn yn ffordd newydd arloesol o weithio a dyma’r cyntaf o’i fath yn y DU.  Gallwch lawrlwytho’r polisi yma

Mae angen mwy o gartrefi ar draws Cymru ac fel rhan o raglen Tai sy’n barod ar gyfer  y Dyfodol, mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi  £20m i adeiladu cartrefi newydd arloesol dros y ddwy flynedd nesaf.

Mae Partneriaeth Cartrefi Cartref gyda chefnogaeth Wood Knowledge Wales yn cynnwys gwasanaethau Tai ac Adfywio Cyngor Sir Powys, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Tai Cymunedol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a darparwyr tai cymdeithasol lleol, Cymdeithas Tai Cymru a’r Gorllewin, Gr?p Cynefin, Tai Canolbarth Cymru, Gr?p Tai Newydd, Gr?p Pobl, Gr?p Tai Pennaf a Chartrefi Melin.
Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Brycheiniog
  Ffordd Cambrian
  Aberhonddu
  Powys
  LD3 7HR
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Hen Goleg
  Off Station Road
  Y Drenewydd
  Powys
  SY16 1BE
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Maldwyn
  Ffordd Hafren
  Y Trallwng
  Powys
  SY21 7AS
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Swyddfa Ranbarthol Ystradgynlais
  Hendre Ladus
  Ystradgynlais
  Powys
  SA9 1SE
Prisiau galw