Gwneud cais i gyfnewid ty

Oeddech chi'n gwybod fod tenantiaid y cyngor sydd eisiau symud yn gallu cyfnewid cartrefi? Mae hyn yn cael ei alw'n Cydgyfnewid.

 

Swap and Move logo

Rydym yn gweithio gyda Swap and Move – gwasanaeth blaengar i gyfnewid cartrefi a chyfnewid tai cyngor. Gallwch ddefnyddio eu gwasanaeth Cydgyfnewid am ddim.

Er mwyn cydgyfnewid, rhaid gorffen unrhyw waith trwsio yr ydych chi’n gyfrifol amdano a sicrhau bod eich cyfrif rhent yn glir.  (Does dim gwahaniaeth pa mor hir rydych chi wedi bod yn byw yn y t? cyn y gallwch gofrestru).

Cofrestrwch eich manylion a chwilio am dai i'w cyfnewid, y cyfan am ddim!

 • Cofrestrwch eich cartref ar-lein
 • Cael eich paru i bosibiliadau ar gyfer cyfnewid
 • Defnyddiwch y wybodaeth honno i ddod o hyd i'ch ty cyngor newydd neu gyfnewid cartref

 

 

Ffurflenni

I gyfnewid tenantiaethau, bydd angen llenwi ffurflen gais a ffurflen gytundeb.

Lawr lwytho ffurflen gais i gyfnewid

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Brycheiniog
  Ffordd Cambrian
  Aberhonddu
  Powys
  LD3 7HR
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Hen Goleg
  Off Station Road
  Y Drenewydd
  Powys
  SY16 1BE
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Maldwyn
  Ffordd Hafren
  Y Trallwng
  Powys
  SY21 7AS
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Swyddfa Ranbarthol Ystradgynlais
  Hendre Ladus
  Ystradgynlais
  Powys
  SA9 1SE
Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol