Newid tenantiaethau'r Cyngor

Newid tenantiaethau

Pan fydd pawb dan sylw (tenantiaid presennol, ymgeiswyr a ninnau) yn cytuno y dylid rhoi tenantiaeth, ond nad yw’r ddeddfwriaeth bresennol yn caniatáu trosglwyddo, aseiniad neu olyniaeth i’r denantiaeth, fe wnawn ystyried ceisiadau o’r fath.

Bydd unrhyw newidiadau’n arwain at denantiaeth newydd i’r tenantiaid newydd gan ddod â’r denantiaeth bresennol i ben.  Mae’n bosibl y bydd rhaid i chi arwyddo cytundeb am unrhyw broblemau yn ystod y denantiaeth bresennol (blaenorol) e.e. dyledion rhent.

Cysylltwch â’ch swyddfa dai lleol am fanylion pellach.

 

 

Ffurflen gais

 1. Lawrlwytho a llenwi'r ffurflen isod.

 2. Dychwelyd y ffurflen i un o'r swyddfeydd ardal sydd ar y dudalen hon. 


Lawrlwtho'r ffurflen i newid tenantiaeth bresennol y Cyngor.  

 

 

Clirio

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Brycheiniog
  Ffordd Cambrian
  Aberhonddu
  Powys
  LD3 7HR
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Hen Goleg
  Off Station Road
  Y Drenewydd
  Powys
  SY16 1BE
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Neuadd Maldwyn
  Ffordd Hafren
  Y Trallwng
  Powys
  SY21 7AS
 • Cyfeiriad:
  Swyddfa Dai Ardal Cyfeiriad
  Swyddfa Ranbarthol Ystradgynlais
  Hendre Ladus
  Ystradgynlais
  Powys
  SA9 1SE
Prisiau galw