Arolwg o Safonau Ansawdd Tai Cymru

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn £3,709,000 o Lwfans Atgyweiriadau Mawr Lywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18 a fydd yn cyfrannu at welliannau Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Er mwyn i ni wybod pa mor fodlon ydych chi â'r gwaith a wnaed yn ddiweddar yn eich cartref fel rhan o Safon Ansawdd Tai Cymru, byddai'n fuddiol i ni pe byddech yn gallu rhoi o'ch amser i lenwi'r holiadur canlynol.

Bydd pob holiadur a ddychwelir yn cael ei gynnwys yn ein raffl wobrau £100 a gynhelir ar ôl 30 Ebrill 2018.         

O s oes gennych unrhyw gweistynau neu bryderon am y gwaith sydd wedi'i orffen, gofynnwn i chi roi gwybod i ni er mwyn i ni drafod y mater.

 1. Allwch chi ateb y cwestiynau canlynol am y gwaith a gafodd ei wneud/b>
 2. Cliciwch y botwm isod i adolygu a gwirio eich ffurflen, yna cliciwch ar 'Cadarnhau' ar y dudalen nesaf.

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)
  Neuadd y Sir
  Spa Road East
  Llandrindod
  Powys
  LD1 5LG
Prisiau galw