Gwasanaeth Landlord Tai'r Cyngor - Safonau'r Gwasanaeth

Dyma'r safonau y gall pobl eu disgwyl oddi wrth y gwasanaeth. Mae'r safonau wedi cael eu cytuno rhwng y Gwasanaeth Tai a Fforwm Cyswllt y Tenantiaid. Cafodd y safonau eu cymeradwyo gan y Cabinet yng Ngorffennaf 2015.

 

 

 

Safonau'r Gwasanaeth - Gwasanaeth Landlord Tai'r Cyngor

Dyma'r safonau y gall pobl eu disgwyl oddi wrth y gwasanaeth. Mae'r safonau wedi cael eu cytuno rhwng y Gwasanaeth Tai a Fforwm Cyswllt y Tenantiaid. Cafodd y safonau eu cymeradwyo gan y Cabinet yng Ngorffennaf 2015.