Eiddo Gwag

Rydym am weld cymaint â phosibl o eiddo gwag Powys yn cael ei ddefnyddio unwaith eto. Felly rydym wedi datblygu amrywiol becynnau ariannol i geisio cymell pobl i wneud y gwaith angenrheidiol er mwyn i'r eiddo gael ei ddefnyddio unwaith yn rhagor.

Houses that stand empty can cause nuisance and damage to neighbouring houses. They are also a waste because they could be used as homes.

We can advise owners of empty properties to help them bring the house back into use.

If the owner refuses to bring the house into use or fails to repair it, the Council can:

  • Serve a notice on the owner to carry out repairs, and carry out the works itself if the owner fails to do so
  • In exceptional circumstances, force the sale of the house to repay certain debts owed to the council.

The aim of reporting empty properties is to help identify empty homes that may otherwise go undetected.
Empty homes can cause problems to neighbours, fall into disrepair and in some circumstances attract anti-social behaviour. The scheme gives you the power to help us identify these homes and allow an investigation to be carried out. Although it is unlikely that you will immediately see much happen with the property a lot of work will be going on in the background to try and find out exactly why it has been left empty. Unfortunately some cases can be very complex and it is important that you are aware that they can often take a long time (sometimes years) to resolve, however by reporting it you have set the wheels in motion. 

Usually we won't start investigating the reason a property is empty until it has been unoccupied for at least six months. Most properties will become reoccupied during this period without the need of any intervention from the Council.

Some properties are empty for a very genuine reason; examples are that maybe the owner is in hospital or caring for an ill or elderly relative elsewhere. In circumstances such as these it is unlikely the Council will be able to take action. However the property should be secure against intruders.

We have developed a range of options we can use to either help or require owners to return properties to use, depending on the circumstances of each case. In the beginning we always try and encourage owners to return properties to use and work with them through our various schemes. Unfortunately there will always be cases where the owner doesn't want to do anything. In these circumstances the Council may consider enforcement action where appropriate.

Byddwch yn talu treth y cyngor yn llawn ar yr eiddo, sef rhwng £860 a £3,265 y flwyddyn, ac o 1 Ebrill 2017 byddwn yn codi premiwm treth y cyngor o 50% ar eiddo sy'n wag am gyfnod hir (yn wag am gyfnod parhaus o flwyddyn) a bydd hyn yn cynyddu'r tâl blynyddol a godwn rhwng £430 a £1,633

 Os ychwanegwch y taliadau sefydlog i gwmnïau cyfleustodau, yswiriant adeiladau (os oes modd ei drefnu) yn ogystal â dirywiad a difrod, ac fe allai'r cyfanswm fod ymhell dros £7,000.

Gweld y gostyngiadau treth y cyngor am eiddo gwag

Beth allech chi fod yn ei ennill pe byddai rhywun yn byw ynddo?

Mae gwerth rhentu eiddo ym Mhowys yn amrywio, ond gan ddibynnu ar y math o eiddo, fe allech chi fod yn ennill £382 y mis neu fwy.

Ffurflen Ymholiadau

  1. Defnyddiwch ein ffurflen ymholiadau i:
    -Roi gwybod am broblem gydag eiddo gwag
    -Sicrhau bod eiddo gwag a segur yn cael ei ailddefnyddio
    -Dysgu am y pecynnau ariannol sydd ar gael i ddatblygu eiddo gwag
Clirio