Cartrefi wedi'u Rhentu'n Breifat

Os ydych chi'n rhentu eiddo, nid oes yn rhaid i'ch landlord gadw'r lle mewn cyflwr perffaith. Fodd bynnag, mae yna safonau cyfreithiol y mae angen eu bodloni.
 

Ydych chi’n gosod eiddo yng Nghymru?

Mae bellach yn ofynnol yn ôl y gyfraith bod landlordiaid ac asiantau wedi’u cofrestru neu eu trwyddedu. A yw hyn yn berthnasol i mi? - Darllenwch fwy

Os oes gennych chi broblem gyda'ch eiddo sydd wedi'i rentu sy'n golygu ei fod yn beryglus neu'n niweidiol i'ch hiechyd, e.e. dim gwres neu beryglon trydanol, dylech ofyn i'ch landlord yn y lle cyntaf. Os nad yw'r landlord yn cymryd camau i ddatrys y broblem, neu os yw'r broblem yn parhau, gallwch ddweud wrthym amdano a byddwn yn anfon swyddog i archwilio'ch cartref. Yna bydd angen i ni weithio gyda'r landlord i ddatys y mater.

Os oes angen cymorth ar unwaith e.e. os oes arogl nwy cryf neu ffitiadau trydan diffygiol, ffoniwch y rhif argyfwng ar gyfer y gwasanaethau hynny.

 

Gallwn archwilio cartrefi gan ddefnyddio'r “System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai” i ddod o hyd i ddiffygion a allai fod yn risg i'ch iechyd a'ch lles.

Camau gorfodi & chwynion

Ffurflen Gais