Tai a thir

NEGES BWYSIG

Bydd Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru (HOWPS) yn darparu gwasanaethau brys yn unig heddiw ac mae’n debygol na fyddan nhw’n cadw rhai apwyntiadau sydd wedi’u trefnu oherwydd y tywydd ac amodau gyrru peryglus.  Diolch yn fawr.

Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yma i'ch helpu i gadw'n gynnes ac i arbed arian ar eich biliau ynni. Darllen mwy yma.

Mae ein Gwasanaeth Tai yn cynorthwyo trigolion ar hyd a lled Powys mewn sawl ffordd wahanol. Nid yw hyn yn ymwneud â thai yn unig, ond â helpu pobl i deimlo'n saff, yn ddiogel ac yn gynnes yn eu cartrefi. 

Dyma rai o drigolion Powys yn sôn am y ffordd y mae'r gwasanaeth wedi'u helpu nhw a'u teuluoedd.

Rhentu Doeth Cymru

Mae'r gyfraith yng Nghymru bellach wedi ei gwneud yn ofyniad i landlordiaid preifat ymgofrestru a chofrestru eu heiddo gyda Rhentu Doeth Cymru. 

TO CONTACT THE HOUSING SERVICE

Ring – 01597 827464

Email – housing@powys.gov.uk

Write to – Housing Scanning, Powys County Hall, Llandrindod Wells, LD1 5LG

Polisi Annog Pren (NEWYDD). Darllen mwy yma


 

Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth priodol trwy ddilyn y dolenni uchod. Mae manylion cyswllt neu ffurflenni cyswllt ar gael ar bob dudalen.

 

 

 

Clirio