Help ar gyfer busnesau

Mae busnesau ym Mhowys yn cael eu rhybuddio am sgam sy’n honni na fydd busnesau’n gorfod talu trethi dros y tair blynedd nesaf.    Mwy o wybodaeth 

Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth priodol trwy ddilyn y dolenni uchod. Mae manylion cyswllt neu ffurflenni cyswllt ar gael ar bob dudalen.

 

 

 

Clirio