Help i ddefnyddio'r wefan hon

Mae ein gwefan wedi cael ei threfnu o amgylch y pethau mae pobl yn cysylltu â ni amdanynt yn hytrach na'n hadrannau.  Gwyliwch y fideo byr hwn am ragor o wybodaeth neu darllenwch y canllawiau oddi tano.

Dylech wylio'r fideo hwn ar sgrin lawn.  Nid oes unrhyw sain (swn) yn fwriadol. 

Dod i wybod be yw be ar y wefan

Ar y dudalen hafan mae yna ddolenni i bob gwasanaeth ar frig y dudalen yn y blwch gwyrdd.  Os nad ydych yn gallu gweld y gwasanaeth ry'ch chi ei angen, cliciwch ar y botwm rhagor o wasanaethau i wneud y blwch yn fwy.

O dan bob pennawd fe welwch un neu ddwy ddolen i bethau mae pobl yn gofyn amdanynt yn aml.  Os na fyddwch yn gallu gweld yr hyn ry'ch chi ei angen yn y fan yma, cliciwch ar y pennawd i lwytho'r dudalen sydd â dolenni i bob un o'r tudalennau sy'n gysylltiedig â'r pennawd hwnnw.

Er enghraifft, os ydych am ddod o hyd i help ar gyfer nam ar y golwg, gallwch glicio ar y botwm Rhagor o wasanaethau ac yna glicio ar y pennawd Anabledd.  Tua hanner ffordd i lawr y dudalen mae dolen i dudalen o'r enw Cael help gyda nam ar y golwg.

Chwilio

Defnyddiwch y botwm Chwilio ar frig bob tudalen i chwilio.  Teipiwch yr hyn ry'ch chi'n chwilio amdano, a bydd rhai awgrymiadau yn ymddangos yn awtomatig.  Os ydych yn gweld rhywbeth ry'ch chi ei angen, cliciwch arno, fel arall pwyswch y botwm ENTER.

Hoffterau

Gallwch ddewis yr hyn byddai'n well gennych o ran lliw a maint y testun, lliw y sgrin, a sut mae'r dudalen yn ymddangos trwy ddefnyddio'r botwm Hoffterau ar frig bob tudalen.  Gallwch ddewis lliw y dudalen yn cynnwys Cyferbyniad Uchel a dewisiadau eraill ar gyfer y sgrin.

Rhowch eich barn i ni

Pa bynnag dudalen ry'ch chi'n edrych arni, gallwch roi eich barn i ni trwy ddefnyddio'r ffurflen ar waelod y dudalen honno.  Cliciwch ar y ddolen 'Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol' a llenwch y ffurflen.