Mabwysiadu Plentyn

Rydym am wneud yn siwr bod plant yn cael eu magu fel rhan o deulu parhaol, cariadus, o blentyndod i fod yn oedolyn.  Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ac adnoddau i helpu teuluoedd i ofalu am eu plant, ond pan nad yw hynny'n bosibl, mae ein Gwasanaeth Mabwysiadu'n dod o hyd i deuluoedd parhaol eraill.  'Sdim gwahaniaeth os oes gennych chi blant yn barod, os ydych chi'n sengl neu'n gwpl, yn briod, yn ddi-briod neu mewn partneriaeth sifil.

 

Mae Asiantaeth Fabwysiadu Powys wedi ymuno â Gwasanaethau Mabwysiadu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i sefydlu Mabwysiadu – Canol a Gorllewin Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar y gwasanaethau sydd ar gael ar wefan Mabwysiadu Canol a Gorllewin Cymru, a gallwch hefyd gysylltu â’r tîm am ragor o wybodaeth.

Rhagor o wybodaeth

Dolenni i wefannau eraill:

Adoption UK

BAAF

New Family Social

Cyswllt

Prisiau galw