Mynegai o Blant Anabl

Mae Deddf Plant 1989 yn gofyn bod awdurdodau lleol yn cofnodi enwau ar Fynegai o Blant a Phobl Ifanc Anabl Powys, o'u geni hyd 18 oed. Bydd y wybodaeth ar y Mynegai yn ein helpu ni i ddatblygu gwasanaethau a byddwn yn gallu anfon gwybodaeth atoch am y themâu sy'n berthnasol i chi ac anghenion eich plentyn.  

Manteision Cofrestru

 • Gall rhieni/gofalwyr gyfrannu at ddatblygu gwasanaethau i blant ag anabledd.
 • Bydd yr asiantaethau sy'n ymwneud â darparu gwasanaethau yn ennill gwell dealltwriaeth o ba wasanaethau sydd eu hangen  ac yn helpu i ddatblygu'r gwasanaethau hynny ar gyfer y dyfodol.
 • Bydd rhieni/gofalwyr yn derbyn cylchlythyr a fydd yn rhoi gwybod iddyn nhw am broblemau lleol/cenedlaethol.
 • Bydd y Mynegai yn helpu i ddod o hyd i anghenion y plant neu'r bobl ifanc ac yn eu cynorthwyo i gynllunio gwasanaethau ar gyfer y dyfodol.
 • Mynediad at y wybodaeth, a chysylltiad â Rhieni/Gofalwr eraill.

   

  Os hoffech chi gynnwys enw eich plentyn, neu'r unigolyn ifanc, cysylltwch â ni.

   

   

  Cyswllt

  Prisiau galw

  Cyswllt

  Prisiau galw