Dod i wybod mwy am ofal preswyl i blant ag anableddau

Bannau and Gamlas logo

Mae gennym ddau o gartrefi preswyl a seibiant arbenigol i blant a phobl ifanc sydd wedi'u lleoli yng nghanol y Bannau Brycheiniog prydferth, yn agos at ganol tref farchnad brysur Aberhonddu.

 

 

 

Golwg y Bannau

 

Mae Golwg y Bannau yn cynnig cyfle preswyl a seibiant sy'n gartrefol i blant a phobl ifanc sydd ag Awtistiaeth.

 

 

Golwg y Gamlas

 

Mae Golwg y Gamlas yn cynnig cyfleoedd cartrefol am seibiannau byrion i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion/anableddau cymhleth.

 

 

Mae'r ddwy ganolfan yn cynnig amgylchedd hapus, diogel ac ysgogol lle mae plant a phobl ifanc yn cael eu hannog i deimlo'n gartrefol, gwneud ffrindiau a chymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau, o fewn y ty ac yn y gymuned leol hefyd.

 

Dewch i glywed sut brofiad yw gofalu am blant a phobl ifanc gydag anableddau. Bydd Rhys ac Ashleigh’n siarad am eu gwaith yng nghartrefi preswyl Golwg y Bannau a Golwg y Gamlas