Wyt ti'n cael dy faethu trwy drefniant preifat

Image of two children

Os wyt ti'n 16 oed neu'n iau ac yn byw gyda rhywun sy'n gofalu amdanat sydd ddim yn rhiant, yn warcheidwad cyfreithiol neu'n berthynas agos i ti, rwyt ti'n cael dy faethu'n breifat.

 

 

 

Image of a family with a dog

Os yw dy rieni wedi gofyn i rywun arall edrych ar dy ol am 28 diwrnod neu ragor mae hwn yn cael ei alw'n faethu preifat ac mae'r person sy'n gofalu amdanat yn Ofalwr Maeth Preifat. 

Mae yna lawer o resymau pam y bydd rhieni'n gofyn i ffrind neu rywun y maen nhw'n eu hadnabod i ofalu amdanat am gyfnod.  Mae llawer o blant yn derbyn gofal fel hyn.

Dod i wybod rhagor am fyw gyda Gofalwr Maeth Preifat

 

 

Cyswllt

Prisiau galw