Mae Eich Barn Yn Bwysig

A fyddech gystal â llenwi'r ffurflen hon i roi eich barn am y gwasanaeth ry'ch chi wedi'i dderbyn gennym ni.

  1. Pa mor dda wnest ti yrru ymlaen gyda dy weithiwr?