Dod i gysylltiad â Gwasanaethau Plant

Mae'r Swyddog Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc yma i sicrhau fod Gwasanaethau Plant yn gwrando ar yr hyn mae pobl ifanc yn ei feddwl a'i deimlo am y ffordd mae'r gwasanaeth yn gweithio.

 

 

A ydych chi wedi derbyn gwasnaeth gennym ni?  Gallwch roi adborth i ddweud wrthym sut oedd y gwasanaeth hwnnw!

 "Ystyr cyfranogiad yw bod gennyf yr hawl i fod yn rhan o wneud penderfyniadau, o gynllunio ac o adolygu unrhyw gam a allai effeithio arnaf i. Cael llais, cael dewis

Diffiniad buddugol Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2004

 

Gall y Swyddog Cyfranogiad helpu pobl ifanc i:

  • Siarad am y materion sy'n effeithio arnyn nhw
  • Derbyn gwrandawiad, cael eu gwerthfawrogi a'u deall yn gywir 
  • Cymryd rhan wrth gynllunio a datblygu gwasanaethau 
  • Gwneud cwynion 
  • Gwybod eu hawliau 
  • Cael gwybodaeth ar ystod o faterion 
  • Trefnu digwyddiadau er mwyn iddynt ddod i gysylltiad â phobl ifanc  eraill mewn gofal.

Am ragor o wybodaeth ar wasanaeth Cyfranogiad Powys, llenwa ein ffurflen ymholiad.

Mae'n bosibl y byddi hefyd yn hoffi edrych ar y dolenni sydd ar waelod y dudalen, a fydd yn mynd â thi at wefannau defnyddiol eraill.

 

Dod i Gysylltiad

  1. Peidiwch â defnyddio'r ffurflen yma i roi gwybod i ni os ydych chi'n amau unrhyw gamdriniaeth. Os ydych yn pryderu am blentyn, cysylltwch â ni dros y ffôn.