Gwaith Ieuenctid Allanol

Mae Gweithwyr Ieuenctid Allanol yn darparu gwasanaeth i bobl ifanc rhwng 16 i 25 oed, nad ydynt mewn addysgu, cyflogaeth neu hyfforddiant ar hyn o bryd.

Beth ry'n ni'n ei wneud ...

Ein prif nod yw eich helpu a'ch cefnogi mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant.  I rai pobl gall hyn fod yn help i lunio CV neu sgiliau cyfweld, ar gyfer eraill gallwn gynnig rhagor o gymorth tymor hir nes eich bod yn dod o hyd i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

Beth allwn ni ei gynnig?

Gallwn gynnig gwaith un i un wedi'i deilwra i anghenion unigol y person ifanc.  Gall hyn gynnwys cymorth gyda hunan-hyder neu helpu i ddatblygu eich CV, sgiliau ar gyfer gwneud cais am swydd a thechnegau ar gyfer cyfweliadau.


Sut allaf ddefnyddio eich gwasanaeth?

Mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc yn cael eu cyfeirio atom gan Gyrfa Cymru.  Fodd bynnag, os hoffech chi gyfeirio eich hunan neu unigolyn ifanc i'r gwasanaeth mae croeso i chi gysylltu â ni.

I gysylltu â ni am gymorth ffoniwch ni ar 01686 614 078 yn y gogledd neu 01874 614069 yn y de neu anfonwch e-bost at: fis@powys.gov.uk