Help a chyngor i bobl ifanc

Image of Kooth logo

Gwasanaeth cynghori, cymorth a chyngor ar-lein yw Kooth.com. Mae’r safle’n ddienw, yn gyfrinachol ac ar gael 24 awr y dydd, trwy systemau negeseuon.  Y cyfan sydd angen i ti ei wneud yw cofrestru gydag enw defnyddiwr ffug, a bydd unrhyw beth a ddywedi yn breifat oni bai ein bod yn credu dy fod mewn perygl difrifol o gael niwed.

Unwaith y byddi wedi dy gofrestru, gelli ofyn hefyd am wasanaeth cynghori wyneb yn wyneb yn yr ysgol, neu yn dy gymuned, gan ddefnyddio'r botwm hunangyfeirio ar y dudalen hafan. 

Image of a group of young people

Mae Gwasanaethau Plant Powys yn rhoi help a chymorth hefyd i bobl ifanc a theuluoedd mewn angen.

Gwasanaeth Ieuenctid Powys … yn cynnig hamdden, gwybodaeth, cymorth a chyngor i bobl ifanc ym Mhowys.

Ewch i'n tudalen Facebook am ragor o wybodaeth a chyngor ar faterion sy'n effeithio ar bobl ifanc.

Mae Gweithwyr Ieuenctid Allanol yn darparu gwasanaeth i bobl ifanc rhwng 16 - 25 oed, nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ar hyn o bryd.

Tim Ymyrraeth Ieuenctid - Ymyrraeth gynnar, help a chymorth i bobl ifanc a'u teuluoedd.

Rhagor o Wybodaeth

Dolenni i wefannau eraill:

Meic Cymru

Tros Gynnal