Dod o hyd i Glwb Ieuenctid lleol

Cynhelir clybiau ieuenctid mewn llawer o adeiladau a lleoliadau gwahanol - efallai y byddant yn y ganolfan gymuned neu ganolfan hamdden leol, neu fe ellir cael prosiect allanol yn agos atat ti. Mae Clybiau Ieuenctid yn cael eu cynnal gan bobl ifanc, felly gelli di helpu penderfynu ar weithgareddau a sut mae'r grwp yn gweithio. Mae gweithwyr ieuenctid yno i gefnogi'r grwp, ac os wyt ti angen cael sgwrs, byddan nhw yno i wrando a rhoi cyngor gonest heb fod yn feirniadol.

Delwedd o fachgen ar feic

Cyfeiriad cyswllt:

Canolfan Ieuenctid Aberhonddu
4 Heol Cradoc
Aberhonddu
LD3 9LG

Rhif ffôn:

01874 622658

Facebook:

Facebook

Oriau agor yn ystod amser tymor:

Dydd Mawrth: 6 – 8.30pm

Dydd Iau: 6 – 8.30pm

Cyfeiriad cyswllt:

Canolfan Ieuenctid Llandrindod,
Ffordd Cadwallader,
Llandrindod,
LD1 6BJ

Rhif ffôn: 01597 822909

Facebook

Oriau agor yn ystod amser tymor:

Dydd Mawrth: 6 – 8.30 p.m.

Dydd Gwener: 6 – 8.30 p.m.

Cyfeiriad cyswllt:

Drenewydd Youth Club
Maesyrhandir Plantation Lane
Drenewydd
SY16 1LH

Phone: 01686 629808

Facebook

Oriau agor yn ystod amser tymor

Dydd Llun 4.00-6.00 p.m               Gofalwyr Ifanc

Dydd Mawrth 6.30-9.00 p.m          Clwb Ieuenctid Mynediad i Bawb

 

Dydd Iau 6.30-9.00 p.m                Clwb Ieuenctid Mynediad i Bawb

Canolfan Ieuenctid Y Trallwng, Howell Drive, Welshpool SY21 7AS

Phone: 01938554719

Times:

Dydd Llun 6.30-9.30 p.m.            Noson Clwb Mynediad i Bawb

Dydd Mawrth 4.00-7.00 p.m        Chwarae Maldwyn

Dydd Mercher 4.00-6.00 p.m       Gofalwyr Ifanc

 

Dydd Mercher 6.30-9.30 p.m       Noson Clwb Mynediad i Bawb

Ystradgynlais Youth Centre, Brecon Road, Ystradgynlais, Powys, SA9 1SE

Amser 

Dydd Iau: 6pm – 8:30pm

Dydd Gwener: 7:00pm - 9.30pm

Ffion: 01639 843711

Facebook Page

Image of a group of young people

Caiff Clybiau Ieuenctid eu cynnal fin nos ac yn ystod y gwyliau i unrhyw un sydd am alw heibio. Mae gennym brosiectau hefyd ar gyfer grwpiau penodol megis rhieni ifanc, siaradwyr Cymraeg, pobl ifanc lesbaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBTQ) a gofalwyr ifanc.

Cynhelir Powys Xtreme yn ystod gwyliau ysgol a chaiff gweithgareddau eu darparu i bobl ifanc 11 i 25 oed, gan roi blaenoriaeth i bobl ifanc 13 i 19 oed. Mae gweithgareddau'n cynnwys:

  • Ymweld â dinasoedd diwylliannol
  • Pledu paent
  • Bowlio
  • Dringo creigiau
  • Gweithdai cerddoriaeth a chelfyddydau
  • Digwyddiadau chwaraeon
  • Ymweld â pharciau thema
  • Ymweld â pharciau sglefrolio

Gan fod y cyngor yn sybsideiddio'r cynllun, mae'n gyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau gwych heb wario gormod.

Edrycha ar y Clybiau Ieuenctid sy'n agos atat ti, a gweld beth sy'n digwydd ynddynt. Mae'n bosibl fod mwy yn digwydd yn dy ardal nag yr wyt yn meddwl!

Os yw eich cymuned chi am ddechrau clwb ieuenctid neu am gael cefnogaeth i redeg clwb, yna cysylltwch â ni i weld pa gyngor a chymorth sydd ar gael.

Noder: Mae canolfannau ieuenctid ar gael yn gyffredinol ar ddyddiau'r wythnos o ganol dydd tan 9pm, ond mae ein gweithwyr ieuenctid hefyd yn gweithio mewn ysgolion, ac yn rhedeg sesiynau canolfannau ieuenctid, felly mae'n bosibl na fyddi'n gallu cael gafael ar rywun. Rho gynnig arall arni nes ymlaen, neu os oes cyfleusterau yn bodoli, gelli  adael neges ar beiriant ateb neu anfon e-bost at yr unigolyn perthnasol.

Rhagor o Wybodaeth