Gwneud cais i fod yn athro cyflenwi ym Mhowys

Cyn y gallwch wneud gwaith cyflenwi i Gyngor Sir Powys, bydd rhaid i chi lenwi pecyn cais. Ffoniwch y rhif ffon neu defnyddiwch yr ebost isd i gysylltu a r Tim Athrawon Cyflenwi am becyn

Fel rhan o'r broses o dod yn athro cyflenwi, bydd rhiad cael camu gwiro cyn cyflogi, recriwtio mwy doigel gan gynnwys:-

  • Gwiriad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
  • Dau eirda boddhaol
  • Holiadadur lechyd ar ol cynnig y swydd
  • Cofrestru a Chyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (bydd ei enw'n newid i Gyngor y Gweithlu Addysg ym mis Ebrill 2015)

Pan fydd y gwiriadau uchod wedi'u cadarnhau, bydd eich manylion yn ymddangos ar system archebu Eteach. Byddwn yn cysyltu a chi pan fysswch chi'n glir i weithio.

Cyswllt

Prisiau galw