Dod i wybod am brentisiaethau

Mae Hyfforddiant Powys yn cynnig ystod eang o raglenni hyfforddi, gyda llawer ohonynt yn arwain at gymwysterau NVQ.

 

 

Fel prentis, byddwch yn:

 • Ennill cyflog
 • Cael hyfforddiant
 • Dysgu sgiliau sy'n benodol i'r swydd
 • Cael gwyliau gyda thâl
 • Ennill cymwysterau
logo for Powys Training

Prentisiaeth (A) (sy'n cyfateb i ddau bas Lefel A)

 

Bydd prentisiaid yn gweithio tuag at fframwaith o gymwysterau dysgu yn y gwaith ar lefel 3. 

Prentisiaeth Uwch  (HA)

Bydd Prentisiaid Uwch yn gweithio tuag at fframwaith o gymwysterau dysgu yn y gwaith ar lefel 4 neu'n uwch. 

I wneud cais am ein prentisiaethau cyfrediol, ewch i https://recruitment.powys.gov.uk/

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Academi Sgiliau Hyfforddi Powys
  Antur Gwy
  Ffordd y Parc
  Llanfair ym Muallt
  Powys
  LD2 3BA
 • Enw Cyswllt: Rheolwr Datblygu Busness Hyfforddiant a Sgiliau
Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol