Dod i wybod am brentisiaethau

Rydym yn creu gwefan  newydd i’ch helpu chi wneud mwy ar-lein gyda ni, a’n helpu ni gadw llygad, ymateb a’ch diweddaru chi am eich ceisiadau. 

Byddwn yn symud eitemau’n raddol i’r wefan newydd dros y misoedd nesaf ac yn gwrando ar unrhyw sylwadau fydd gennych er mwyn gwella’r wefan ymhellach. 

Defnyddiwch ein gwefan newydd i weld y tudalen hwn 

 

 

 

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Academi Sgiliau Hyfforddi Powys
  Neuadd Brycheiniog
  Ffordd Cambrian
  Aberhonddu
  Powys
  LD3 7HR
 • Enw Cyswllt: Rheolwr Datblygu Busness Hyfforddiant a Sgiliau
Prisiau galw