Dod i wybod am brentisiaethau

Mae Hyfforddiant Powys yn cynnig ystod eang o raglenni hyfforddi, gyda llawer ohonynt yn arwain at gymwysterau NVQ.

 

 

Fel prentis, byddwch yn:

 • Ennill cyflog
 • Cael hyfforddiant
 • Dysgu sgiliau sy'n benodol i'r swydd
 • Cael gwyliau gyda thâl
 • Ennill cymwysterau
logo for Powys Training

Prentisiaeth (A) (sy'n cyfateb i ddau bas Lefel A)

 

Bydd prentisiaid yn gweithio tuag at fframwaith o gymwysterau dysgu yn y gwaith ar lefel 3. 

Prentisiaeth Uwch  (HA)

Bydd Prentisiaid Uwch yn gweithio tuag at fframwaith o gymwysterau dysgu yn y gwaith ar lefel 4 neu'n uwch. 

I wneud cais am ein prentisiaethau cyfrediol, ewch i https://recruitment.powys.gov.uk/

Mi fues i’n ddigon ffodus ym mis Mawrth i ddechrau fy mhrentisiaeth gyda Chyngor Sir Powys ac mae’r ddau fis gyntaf wedi bod yn gyffrous dros ben.

’Doedd mynd i’r brifysgol ddim at fy nant i felly pan welais i hysbyseb ar gyfer y cyfle hwn ar wefan y cyngor roedd yn sicr yn mynd â fy mryd i! A dyma fi, ddeufis yn ddiweddarach yn ennill cymaint o sgiliau a phrofiadau.

Yn amlwg roeddwn i ar bigau drain ar y dechrau, fel y byddai rhywun ar gychwyn unrhyw antur  newydd. Serch hynny rôn i’n edrych ymlaen at gwrdd â phobl newydd a dechrau fy swydd go iawn gyntaf. Rôn i’n teimlo’n barod i symud i ffwrdd o’r ystafell ddosbarth felly roedd cael fy nhalu ac ennill cymhwyster ar yr un pryd i weld yn gyfle na ddylwn i ei golli.

Dw i wedi ymgynefino’n gyflym â’r Tîm Diwylliant ac Arweinyddiaeth yn Neuadd y Sir ac wedi dysgu llawer yn barod. Mae fy ngwaith yn amrywio: dw i wedi bod yn hyrwyddo swyddi ar gyfryngau cymdeithasol a mynychu diwrnod hyfforddi cyfryngau cymdeithasol. Hefyd fues i’n arwain gwaith ar recriwtio ysgolion felly ’dw i wedi bod yn cysylltu â phenaethiaid ledled y sir.

Yn ogystal â gweithio’n llawn amser dw i hefyd yn gwneud cymhwyster Lefel 2 mewn Gweinyddiaeth Busnes gyda Hyfforddi ACT. Mae’n gwrs hyblyg ac wedi’i deilwra i gwrdd â fy ngofynion i. Mae’n wych fy mod i’n cael dewis pa aseiniadau dw i’n eu gwneud. Dw i’n edrych ymlaen yn arw at y misoedd nesaf ’ma i mi gael gwneud cynnydd yn fy swydd.

Gobeithio y bydd y blog cyntaf ’ma gen i’n rhoi rhyw syniad i chi o hanes fy mywyd fel prentis.    

Jess Watson, Prentis – Datblygu’r Gweithlu a Threfniadaeth

 

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Academi Sgiliau Hyfforddi Powys
  Neuadd Brycheiniog
  Ffordd Cambrian
  Aberhonddu
  Powys
  LD3 7HR
 • Enw Cyswllt: Rheolwr Datblygu Busness Hyfforddiant a Sgiliau
Prisiau galw