Pensiynau

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Gyda 3.5 miliwn o aelodau, y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol  (LGPS) yw un o'r cynlluniau pensiwn sector cyhoeddus mwyaf yn y DU.

Mae gweithwyr Cyngor Sir Powys yn gallu cymryd rhan yn y cynllun cenedlaethol hwn, sy'n rhan werthfawr o'r pecyn cyflogau a gwobrwyon.

 

 

image of man working