Manteision i weithwyr

Rydym yn cynnig nifer o fanteision gwahanol i'n gweithwyr. Yn ogystal â chynllun pensiwn hael, mae talebau disgownt am ofal plant, cynllun prydlesu beic a chyfraddau rhatach ar gyfer canolfannau hamdden ar gael hefyd.  

Rydym hefyd yn sicrhau bod ein holl weithwyr yn derbyn sesiynau arolygu rheolaidd a gwerthusiad blynyddol gyda Rheolwr Llinell. Mae datblygiad proffesiynol parhaus hefyd yn bwysig, a chynigir rhaglen hyfforddi lawn i bob gweithiwr.

Rydym yn cynnig talebau gofal plant trwy Wasanaethau Talebau Computershare

Rydym hefyd yn cynnig Cynllun Prydlesu Beic, Cycle to Work.

Os hoffech gopiau o'r wybodaeth berthnasol drwy'r post neu e-bost, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.

  • Ail-leoli
  • Graddfeydd cyflog
  • Cynllun Pension
  • Datblygiad Proffesiynol Parhaus, hyfforddiant a datblygiad
  • Goruchwyliaeth a Gwerthusiad Rheolaidd