Manteision i weithwyr

Rydym yn creu gwefan  newydd i’ch helpu chi wneud mwy ar-lein gyda ni, a’n helpu ni gadw llygad, ymateb a’ch diweddaru chi am eich ceisiadau. 

Byddwn yn symud eitemau’n raddol i’r wefan newydd dros y misoedd nesaf ac yn gwrando ar unrhyw sylwadau fydd gennych er mwyn gwella’r wefan ymhellach. 

Defnyddiwch ein gwefan newydd i weld y tudalen hwn 

Rydym yn cynnig nifer o fanteision gwahanol i'n gweithwyr. Yn ogystal â chynllun pensiwn hael, mae talebau disgownt am ofal plant, cynllun prydlesu beic a chyfraddau rhatach ar gyfer canolfannau hamdden ar gael hefyd.  

Rydym hefyd yn sicrhau bod ein holl weithwyr yn derbyn sesiynau arolygu rheolaidd a gwerthusiad blynyddol gyda Rheolwr Llinell. Mae datblygiad proffesiynol parhaus hefyd yn bwysig, a chynigir rhaglen hyfforddi lawn i bob gweithiwr.

Rydym yn cynnig talebau gofal plant trwy Wasanaethau Talebau Computershare

Rydym hefyd yn cynnig Cynllun Prydlesu Beic, Cycle to Work.

Os hoffech gopiau o'r wybodaeth berthnasol drwy'r post neu e-bost, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.

  • Ail-leoli
  • Graddfeydd cyflog
  • Cynllun Pension
  • Datblygiad Proffesiynol Parhaus, hyfforddiant a datblygiad
  • Goruchwyliaeth a Gwerthusiad Rheolaidd