Gweithio mewn Gofal Cymdeithasol ym Mhowys

Ydych chi'n edrych am fan gwych i fyw a gweithio ynddo?

Nid yw gweithio mewn Gofal Cymdeithasol Plant neu Oedolion ym Mhowys yn swydd hawdd;  byddwch yn wynebu yr un fath o heriau y mae gweithwyr cymdeithasol yn eu hwynebu ym mhob man yn y DG.  Fodd bynnag, byddwch yn eu hwynebu mewn rhan hardd iawn o'r DU gyda'r tai mwyaf fforddiadwy yn y wlad.

Mae ein prif swyddfeydd wedi'u lleoli yn nhrefi marchnad y Trallwng, y Drenewydd, Llandrindod, Aberhonddu ac Ystradgynlais gyda'n Pencadlys yn nhref y ffynhonnau Fictoraidd Llandrindod.  Mae'r Trallwng o fewn awr o draffordd yr M6 ac mae yna wasanaeth rheilffordd rheolaidd o'r Amwythig a Birmingham.  Mae Llandrindod llai nag awr i ffwrdd o dref glan mor Fictoraidd Aberystwyth a dim ond awr a hanner o Orllewin Canolbarth Lloegr.  

Mae ein timoedd Gofal Cymdeithasol (mae gyda ni timoedd Oedolion a Phlant ar wahan) yn eithaf bach ond cyfeillgar gydag unedau cefnogol sy'n gweithio ar draws ardaloedd.  Yn ogystal a chyflog hael - mae Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso yn ennill rhwng £29,323 a £30,785 tra bod Rheolwyr Tim yn ennill rhwng £41,967 a £43,821 - rydym yn cynnig hyd at £8,000 o becyn ad-leoli (swyddi parhaol) i staff Gofal Cymdeithasol, polisiau sy'n ystyriol o deuluoedd, cynllun prydles car hael, cynllun cymorth i brynu car a threuliau busnes.  Rydym hefyd yn cynnig benthyciadau lles, hyd at 28 o ddiwrnodau gwyliau blynyddol a llawer mwy o fuddion. 

Gwyliwch ein ffilmau neu lawrlwythwch ein taflen i ddarganfod rhagor am  #gyrfagofalu ym Mhowys.

Yn ddiweddar, ymunodd Elliw Haf Hoyle a'r cyngor fel Gweithiwr Cymdeithasol o fewn y tim Anableddau Oedolion:

Rwy'n mwynhau'r yrfa yma oherwydd ei amrywiaeth o waith a gan fy mod yn mwynhau bod efo pobl rwy'n cael y cyfle i gwrdd ag amrywiaeth fawr o bobl o wahanol gefndiroedd. 

Mae pob diwrnod yn wahanol i'r llall o fewn Gwaith Cymdeithasol ym Mhowys a dwi'n gweld hynny'n ddiddorol iawn ac yn fwy na dim mae'n caniatau i mi gefnogi'r mwyaf bregus mewn cymdeithas ac mae hyn yn rhywbeth sydd wastad wedi bod yn bwysig i mi a dyna pham yr es i mewn i waith cymdeithasol. 

F el Gweithiwr Cymdeithasol ym Mhowys mae cyfleoedd i symud i fyny ac ar hyn o bryd rwy'n gwneud y Rhaglen Ymarferydd Profiadol a dwi'n gobeithio y byddaf wedi ei gorffen erbyn mis Mehefin 2018.”

Swyddi gwag

Mae swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd yn y maes Gwasanaethau Oedolion a Phlant yn cynnwys Gweithwyr Cymdeithasol, Uwch Ymarferwyr a Swyddogion Gofal. 

Ewch i https://recruitment.powys.gov.uk/ i wneud cais ar-lein.