Datganiad Polisi Cyflogau

 

Mae'r Polisi Cyflogau hwn yn nodi agwedd y Cyngor tuag at bolisi cyflogau yn unol ag adran 38 (1) Deddf Lleoliaeth 2011.

 

Mae'r Ddeddf yn gofyn i awdurdodau lleol Cymru a Lloegr i lunio a chyhoeddi datganiad polisi cyflogau ar gyfer pob blwyddyn ariannol, gan fanylu ar:

  • Bolisïau’r awdurdod ar bob agwedd ac elfen ar dalu prif swyddogion
  • Eu hagwedd tuag at gyhoeddi a chael mynediad at wybodaeth sy'n ymwneud â phob agwedd ar dalu prif swyddogion
  • Polisiau'r awdurdod ar dalu gweithwyr ar y cyflogau isaf (gan gynnwys y diffiniad o fabwysiadu a'r rhesymau dros hyn)
  • Y berthynas rhwng talu ei brif swyddogion a'r gweithwyr eraill.

Download the full 2017/2018 Powys County Council Pay Policy Statement

Download the full 2016/2017 Powys County Council Pay Policy Statement