Chwilio am swyddi ac ymgeisio amdanynt

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol i’r system, ni fydd o’n gwefan ar gael o bryd i’w gilydd rhwng 5pm ar ddydd Mercher 24 Ionawr.  Efallai ni fydd defnyddwyr yn gallu defnyddio rhai o’r gwasanaethau yn ystod y cyfnod hwn.  Os felly, rhowch dro arni eto nes ymlaen.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra. 

Nodyn pwysig i bob Ymgeisydd

Rydym wedi darganfod problem sy’n golygu na all ymgeiswyr wneud cais am swydd wag trwy Google Chrome, Edge, Safari na Firefox, felly gofynnwn i chi wneud yn si?r pan fyddwch yn gwneud y cais eich bod yn gwneud hyn trwy Internet Explorer lle bo modd. Os ydych wedi llenwi ffurflen gais ac yn dal i dderbyn neges gwall, safiwch y ddogfen trwy’r botwm Rhagolwg Argraffu (Print Preview) a’i hanfon trwy’r e-bost at job.applications@powys.gov.uk

Problem dros dro yw hon, a bydd yn cael ei datrys cyn gynted ag y gallwn. Derbyniwch ein hymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Mae gennym swyddfeydd a chanolfannau mewn nifer o leoliadau gydag amrywiaeth eang o swyddi, o gasglwyr sbwriel i weithwyr cymdeithasol, o athrawon i beirianyddion priffyrdd.  Mae Cyngor Sir Powys yn croesawu ceisiadau am swyddi yn y Gymraeg neu Saesneg.

Gwnewch yn siwr eich bod yn darllen yr holl wybodaeth ategol a'ch bod yn diwallu'r meini prawf yn y Manylion Personol ar gyfer y swydd.

 

 

Byw, gweithio, chwarae ym Mhowys

Symud i Ganolbarth Cymru
Gwybodaeth i Dwristiaid

Yr amser cau ar gyfer pob swydd yw 9:00pm ar y dyddiad cau, ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu derbyn.

Er mwyn caniatáu i ni fedru creu copiau wrth gefn llawn o'r system, ni fydd y tudalennau swyddi ar gael bob nos rhwng 11.30pm a 1am, ac eithrio ar nos Wener pan na fyddant ar gael rhwng 9pm a 3am.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra oherwydd hyn.

Os yn bosibl, dylech wneud yn siwr eich bod yn cyflwyno eich cais mewn da bryd cyn y dyddiad cau.

CYN-WEITHWYR CYNGOR SIR POWYS

Ni fydd unrhyw gyn-weithwyr Cyngor Sir Powys a adawodd ar becyn diswyddo gwirfoddol yn cael cynnig cytundeb parhaol tan 12 mis ar ôl eu dyddiad gadael.