Chwilio am swyddi ac ymgeisio amdanynt

Yn anffodus ni fyddwch yn gallu cyflwyno cais am swydd rhwng 27 Hydref 2017 am 17:00 tan 30 Hydref 2017 08:30.  Mae dyddiadau cau pob swydd wedi’u hymestyn ar gyfer y swyddi hynny oedd i gau dros y penwythnos hwnnw tan 01/11/17.  Ymddiheurwn am unrhyw drafferth.

Nodyn pwysig i bob Ymgeisydd

Rydym wedi darganfod problem sy’n golygu bod ymgeiswyr yn methu â gwneud cais am swydd trwy Google Chrome. Gofynnwn i chi felly, gwblhau eich cais a’i anfon gan ddefnyddio Internet Explorer neu borwr arall. Problem dros dro yw hon, a byddwn yn ei datrys cyn gynted ag y gallwn. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Mae gennym swyddfeydd a chanolfannau mewn nifer o leoliadau gydag amrywiaeth eang o swyddi, o gasglwyr sbwriel i weithwyr cymdeithasol, o athrawon i beirianyddion priffyrdd.  Mae Cyngor Sir Powys yn croesawu ceisiadau am swyddi yn y Gymraeg neu Saesneg.

Gwnewch yn siwr eich bod yn darllen yr holl wybodaeth ategol a'ch bod yn diwallu'r meini prawf yn y Manylion Personol ar gyfer y swydd.

 

I anfon cais drwy’r post, cysylltwch â ni i ofyn am becyn cais neu gallwch lawr lwytho ffurflenni cais.

Pam ddylech chi ymuno â ni ym Mhowys

Symud i Ganolbarth Cymru
Gwybodaeth i Dwristiaid

Yr amser cau ar gyfer pob swydd yw 9:00pm ar y dyddiad cau, ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu derbyn.

Er mwyn caniatáu i ni fedru creu copiau wrth gefn llawn o'r system, ni fydd y tudalennau swyddi ar gael bob nos rhwng 11.30pm a 1am, ac eithrio ar nos Wener pan na fyddant ar gael rhwng 9pm a 3am.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra oherwydd hyn.

Os yn bosibl, dylech wneud yn siwr eich bod yn cyflwyno eich cais mewn da bryd cyn y dyddiad cau.

CYN-WEITHWYR CYNGOR SIR POWYS

Ni fydd unrhyw gyn-weithwyr Cyngor Sir Powys a adawodd ar becyn diswyddo gwirfoddol yn cael cynnig cytundeb parhaol tan 12 mis ar ôl eu dyddiad gadael.

 

 

 

Clirio