Chwilio am swyddi ac ymgeisio amdanynt

Os ydych yn cael anhawster gweld y tudalen swyddi defnyddiwch borwr gwahanol e.e. Internet Explorer

Mae gennym swyddfeydd a chanolfannau mewn nifer o leoliadau gydag amrywiaeth eang o swyddi, o gasglwyr sbwriel i weithwyr cymdeithasol, o athrawon i beirianyddion priffyrdd.  Mae Cyngor Sir Powys yn croesawu ceisiadau am swyddi yn y Gymraeg neu Saesneg.

Gwnewch yn siwr eich bod yn darllen yr holl wybodaeth ategol a'ch bod yn diwallu'r meini prawf yn y Manylion Personol ar gyfer y swydd.

 

 Byw, gweithio, chwarae ym Mhowys

Symud i Ganolbarth Cymru
Gwybodaeth i Dwristiaid

Yr amser cau ar gyfer pob swydd yw 9:00pm ar y dyddiad cau, ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu derbyn.

Er mwyn caniatáu i ni fedru creu copiau wrth gefn llawn o'r system, ni fydd y tudalennau swyddi ar gael bob nos rhwng 11.30pm a 1am, ac eithrio ar nos Wener pan na fyddant ar gael rhwng 9pm a 3am.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra oherwydd hyn.

Os yn bosibl, dylech wneud yn siwr eich bod yn cyflwyno eich cais mewn da bryd cyn y dyddiad cau.

CYN-WEITHWYR CYNGOR SIR POWYS

Ni fydd unrhyw gyn-weithwyr Cyngor Sir Powys a adawodd ar becyn diswyddo gwirfoddol yn cael cynnig cytundeb parhaol tan 12 mis ar ôl eu dyddiad gadael.