Cwynion gwasanaethau cymdeithasol

Plant a Theuloeddd (Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant yn flaenorol) a Gofal Cymdeithasol (Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn flaenorol)

 

Bydd cwynion mewn perthynas â'r gwasanaethau hyn yn cael eu trafod dan drefniadau statudol arbennig.