Cwynion diogelu data

Dylid rhoi gwybod i'r Swyddog Gwarchod Data ar unwaith am dorri neu amheuaeth o dorri'r Ddeddf Gwarchod Data.

 

 

Torri Cyfrinachedd Data

Gallai torri cyfrinachedd data fod yn un o'r canlynol: 

  • colli neu ddwyn data personol a gedwir ar ddyfeisiau symudol megis cyfrifiaduron glinfwrdd, PDAs, ffonau symudol neu fel copi papur o fewn bag dogfennau a ffolderi ac ati;
  • data personol a rennir gyda thrydydd parti heb awdurdod naill ai'n ddamweiniol neu'n fwriadol;
  • data personol a anfonir dros e-bost neu yn y post yn ddamweiniol i'r cyfeiriad anghywir; a
  • data personol a ddefnyddir ar gyfer diben arall i'r un a gofrestrwyd gyda Chomisiynydd Gwybodaeth y DG.

Ein Trefniadau ar gyfer cwynion 

Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon, gallwch fynd at y Comisiynydd Gwybodaeth yn uniongyrchol, sef corff annibynnol sy'n goruchwylio'r Ddeddf Gwarchod Data.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi edrych ar ein tudalen am wybodaeth bersonol.